Henkilökohtaista

Jatkan vielä teemaa, joka ei vielä loppunutkaan: Kristitty on tarkoitettu Pyhän Hengen temppeliksi. Tähän liittyy Jeesuksen sana: Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Tässä on uskon henkilökohtainen taso. Tiedollisesti se sisältää ne asiat, jotka ovat tulleet itselle todellisiksi. Olen lähestynyt tätä asiaa miettien, miten paksu Raamattu oli Abrahamilla, jota pidetään uskon isänä. Siinä ei ollut monta lukua. Se sisälsi asioina Jumalan kehotuksen lähteä omasta maasta ja seurata tuon matkan varrella johdatusta. Hän piti saamiaan asioita ja ohjeita  luotettavina. Hän kuuli Jumalan äänen, ja oli sille uskollinen.

Miten paksu Raamattu on minulla. Se on juuri niin paksu, kuin on asioita, jotka ovat auenneet Raamatusta  sydämessäni. Ne ovat aina mukanani. Pyhän Hengen työtä on, että saan niitä lisää. Tajuan enemmän suurta kokonaisuutta. Siihen liittyy myös suhteeni Vanhaan Testamenttiin, josta viime aikoina paljon keskustellaan. Abrahamilla oli sanat, jotka hän oli saanut ja kokemus, joka oli osoittanut sanat luotettaviksi. Kokonaisuus ei ole vain elämää ohjaavaa tietoa, vaan samalla sen takana oleva elävä Pyhän Hengen todellisuus. Ilman Raamatun lukemista minulla ei sitä ole. Raamattu on Pyhän Hengen keskustelualusta.

 

Ensimmäisenä helluntaina Jeesuksen ylösnousemuksen kokeneet opetuslapset saivat siitä vahvan kokemuksen. Kun ympärillä olevat  ihmiset katselivat sitä, he olivat ymmällä ja yhdistivät sen omiin kokemuksiinsa.

Silloin Pietari astui esiin, ja muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä: »Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa! Tietäkää tämä: Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te luulette – nythän on vasta aamu, päivän kolmas tunti. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu: – Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä: verta, tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. »Israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon! Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Apt 2

Jeesuksen opetuslapset olivat olleet yhdessä jossakin Jerusalemin talossa, jossa Pyhä Henki oli heitä voimallisesti koskettanut. Se oli havaittu ympäristössä. Ilmeisesti he olivat sen jälkeen hoiperrelleet ulos ja olivat sitten heti keskellä sitä suurta kansainvälistä ihmisjoukkoa, joka virtana kulki ympäröivistä maista Jerusalemin temppeliin. Pietarin puheesta, jonka alkuosa lainaus on, ei voi todeta muuta kuin että se on spontaani, nousee juuri koetusta, mutta samalla myös siitä “Raamatusta”, joka oli hänen mielessään. Enkä voi olla ajattelematta, että siihen aikaan elettiin Raamatun suhteen muistin varassa. Kaikki juutalaiset tunsivat ja tiesivät kirjoituksensa toisin kuin me. Oma mielenkiintoinen kysymyksensä tietysti on, miten tuollaiseen hetkeen valikoituu tuo Joelin kirjan lainaus.

Mutta minua puhuttelee tämän puheen globaali ja samalla yli aikojen ulottuva näkökulma. Enkä voi olla ajattelematta, että tässä on se sama Pietari, joka elää kaikissa evankeliumeissa varsin ahtaissa ja pienissä ympyröissä. Nyt hänellä on yhtäkkiä puheensa taustana sellainen näkökulma, missä Jumala katsoo koko maailmaa ja ihmistä. Läsnä on elämä ja kuolema, aika ja iankaikkisuus. Tässä on syvyyttä, jonka voi tavoittaa myös niissä hetkissä, kun ” Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen Majesteetin oikealle puolelle.” Hepr 1:1 Katselen näissä sanoissa sitä kokonaisuutta, johon omakin uskoni asettuu. Samalla tämä kertoo, mitä tapahtuu, kun jumala vuodattaa Henkensä ihmiseen. Syntyy Pyhän Hengen temppeli.

Sen merkitystä ympäristössä eläville ihmisille avasi jo profeetta Jesaja. Ennen sitä voi muistaa Jeesuksen sanat opetuslapsilleen : Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin Isäni on minulle antanut. Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni, ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin kahtatoista heimoa. Luukas 22:29 Tämä kuninkaallinen valta on toisenlaista kuin maallinen. Jesaja luonnehti tämän vallan käyttäjiä näin:  Silloin jokainen heistä on kuin turvapaikka myrskyn tullen, kuin suoja rankkasateen puhjetessa, kuin virvoittava vesi aavikolla, kuin kallionjärkäleen varjo helteen uuvuttamassa maassa. Sellainen on kristitty, joka on Pyhän Hengen temppeli.  Ja Jesaja avasi sitä vielä näinkin:  ... meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Silloin autiomaassa asuu oikeus ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä. Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla. Metsää kaatuu lakoon, kaupunkeja sortuu maahan, mutta te onnelliset, te saatte kylvää kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan, saatte päästää härkänne ja aasinne vapaasti kulkemaan laitumilla. Jesaja 32

Mitä nyt vielä voisi sanoa, kun kristitty on Pyhän Hengen temppeli. Tässä ajassa Jumalan Sana Raamatussa koetaan joittenkin mielissä niin vaaralliseksi, että yhteiskunta halutaan puhdistaa uskontoneutraaliksi tyhjiöksi. Mutta vuosikymmeniä saarnanneena ja näistä puhuneena voin todeta. Kukaan ei voi antaa uskoa toiselle, vaikka kuinka haluaisi. Vaaraa ei ole. Voi vain antaa aineksia, joita toinen voi itsenäisesti arvioida. Paavali sanoi sen kansanomaisesti korinttilaisille näin: Te itse olette meidän suosituskirjeemme, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme kaikkien ihmisten nähtäväksi ja luettavaksi. Olettehan te selvästi Kristuksen kirje, jonka kirjoittamisen hän uskoi meille. Tätä kirjettä ei ole kirjoitettu musteella vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin vaan ihmissydämiin. 2 Kor 3

Pyhän Hengen temppelissä  vallitsevat Jumalan asettamat hyvät rajat. Siellä on siis kymmenen käskyn laki ja sen Takana Jumala itse. Voi ajatella, että herkkä omatunto on tämän seurausta. Kristitty elää elämäänsä Jumalan silmien alla. Pyhä Henki vahvistaa elämää näissä rajoissa, ei niiden ulkopuolella. Hän voi myös suoraan puuttua ihmisen elämään puhuttelemalla erityisenä etsikkoaikana. Hän palauttaa turvallisten rajojen suojaan. Hengellisesti ja henkisesti ajatellen mitään muuta turvallista yliluonnollista ei ole. Pyhän Hengen toimiessa yliluonnollista on. Se ei ole mitä tahansa. Mutta ainakin se on seuraavanlaista:

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala! Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. 2 Kor 1

Katsokaa taivaan lintuja…

 

 

Jaa teksti

One Reply to “Henkilökohtaista”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *