Jumalan työn alla

 

Paavali ajatteli Korintissa asuvat kristityt janalle, jonka toisessa päässä on kirjoitettuna lihallinen ja toisessa hengellinen. Ihmiset ovat tällä kuvitteellisella  suoralla , kuka missäkin kohdassa. Paavali haluaa viedä  jokaista eteenpäin ja syvemmälle kristilliseen uskoon. Lihalliselle voi antaa ravinnoksi vain vauvojen ruokaa, maitoa aluksi ja  hengellisille pitää antaa vahvaa ruokaa.

Lihallinen – hengellinen, kahden ääripään suoran luonnehdinta on tietysti ongelmallinen. aaSanoinan ne eivät heti sano monellekaan mitään.  Käsitteet ovat uskonnollista kieltä. Lihallinen sisältää kaikenlaisia itsekkyyteen sisältyviä asioita, joita voi kuvata osin syntiluetteloillakin.Olennaista on silti ihmisen sisin. Jeesus käytti siitä sanaa sydän. Jeesus opetti: Ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat,aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. (Mk 7) Lihallisuus on siis tuo sydän, joka on kaiken takana.  Se on kuvitteellisella janallani lähtökohta, jonka Paavali mielsi korinttilaisten mielenmaisemaan.

Hengellinen on kuvaava ilmaisu ihmisestä, jota Pyhä Henki opettaa ja johdattaa. Jumala ottaa ihmisen sydämen käsittelyynsä ja käyttää totuutta välineenään. Siksi Pyhästä Hengestä käytetään myös nimeä Totuuden Henki. Muistatko virren: “Totuuden Henki, johda sinä meitä. Etsiessämme, valkeuden teitä. Työtämme ohjaa, meitä älä heitä. Tietomme siunaa.” VK 484.

Kristitty liikkuu sisäisesti tällä kuvitteellisella janalla, kun Jumalan armo tekee hänessä työtään. Kun Paavali meni Korinttiin ja alkoi kertoa ristiinnaulitusta Jeesuksesta, Pyhä Henki alkoi monen ihmisen elämässä herätyksen ajan, Jumalan aikaansaaman armon vaikutuksen. Se ei ollut vain sanoja, vaan Jumalan läsnäoloa ja puhuttelua ihmisten sydämissä. He tulivat tuntemaan Jeesuksen Ristin, hänen sovitustyönsä vaikutuksen henkilökohtaisesti ja yhteisönä. Paavali oli heidän kanssaan kokemassa, miten Jumala teki työtään heissä jokaisessa ja se jatkui Paavalin lähdettyä Korintista. He oppivat käytännössä, että heidän henkilökohtaisella janallaan oli selvä alkukohta, mutta loppukohtaa, lopullista hengellisyyden pistettä ei tässä maallisessa elämässä ole. Jumalan työ jatkuu, eikä lopu. Mekin olemme koko ajan Jumalan työn alla.

Heidän uskonsa ei perustunut vain puheiden sisällön muistamiseen. He eivät olleet vain välttämättömän tiedon varassa. He olivat ristin vaikutuksen, armon varassa. Se tarkoittaa sitä että Jumala tekee ja saattaa  päätökseen  luotettavaa ja pysyvää työtään  vaiheen  kerrallaan.  Jumalan Sana ja armo sulautuvat ihmisen sisimpään. Hengellinen elämä on edelleen juuri tällaista.

Korinttilaisten keskuudessa oli ihmeellisiä asioita. Jumala vastasi heidän rukouksiinsa tuntuvilla tavoilla heidän arjessaan. Heille tulivat tutuiksi tietynlaiset elämään ilmenneet uudenlaiset kokonaisuudet, joita voidaan kuvata vain hengellisen kielen ilmaisuilla. Sellaisia he eivät voineet itse saada aikaan. He oppivat tuntemaan Jumalaa lisää arjessaan kokiessaan Pyhän Hengen työtä  itsessään ja toisissaan. He olivat siinä  joukossa, jotka elivät todeksi sitä, mikä alkoi helluntaina Jerusalemissa, kun Jeesuksen opetuslapset Pyhän Hengen vaikutuksesta puhuivat kielillä, joita eivät osanneet, He saivat puhumansa sisällön selville niiltä ihmisiltä, jotka olivat kuulleet heidän puhuvan Jumalan suurista teoista. Puheiden sisältö oli  täsmälleen siinä Vanhassa Testamentissa  talletetussa jatkumossa, jossa Jeesus  on Vanhan Testamentin profeettojen ennustama messias ja Herran kärsivä palvelija, joka  sovittaa maailman synnit.

Paavali selittää korinttilaisille ja samalla meille, miten Pyhä Henki käyttää  koko persoonaamme, hän ei  tarvitse vain  loogista ajatteluamme toisten tarpeiksi. Usko ei ole vain tietoa, vaan Jumalan läsnäolon  todellisuus. Tästä on kysymys, kun Paavali kirjoitti heille ja meille seuraavan  tiivistelmän. Ja huomaa, miten Pyhä Henki  on kuvattu Persoonaksi joka toimii Juuri niin, kuin Jeesus opetti. “Hän opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, minkä minä olen teille puhunut” Joh 15:26

Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. – Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. 1Kor 2: 7-

Mikkelin edesmennyt tuomiorovasti Seppo Löytty kirjoitti vaimonsa Kirstin  kanssa kirjan ” Kunnes kasvosi näen”.  Lainaan siitä joitakin kiteytyksiä, jotka liittyvät juuri tähän raamatunkohtaan.

Kun olemme Jumalan asialla, meidän on oltava valmiita luopumaan  omista eduistamme ja helposta tiestä. Ratkaisuja tehdessämme  tulkitsemme  olosuhteet ja tilanteet helposti väärin. Eteen aukeneva hyvä tilaisuus ei olekaan se merkkivalo, jonka mukaan meidän tulee ohjata kulkumme, siihen voimme luottaa ehkä vähiten. On tutkittava, onko se samalla linjalla Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen ohjauksen kanssa.

Uskon ja uskonkokemuksen synnyttää yksin Pyhä Henki.  Näin kokemus on  kokonaan Jumalan armolahja. Se saadaan kokonaan Pyhältä Hengeltä. Pyhä Henki, usko ja kokemus kuuluvat yhteen.

Ei tule kiinnostua enemmän lahjasta kuin lahjan antajasta. Kokemuksia Jumalasta ei tule metsästellä mutta kenenkään ei pidä sulkea itseään niiden ulkopuolelle. Ei tule pelätä silloin kun Pyhä Henki alkaa vapaasti toimia elämässämme. Ainakin tulee ottaa vastaan varmuus Jumalan lapseudesta. Tällainen on myös Lutherin kokemus. Hänellä oli tietoisuus lähellä olevasta Jumalasta.  Jumala on aina toimessa  meidän keskellämme ja meissä.

Seppo Löytty opetti  kriteereitä  elämän hengellisiin vaiheisiin, joissa pitää aina arvioida, mikä on todellista ja tervettä uskoa. Hänellä oli kolme arvioperustetta  1. Jumalan oma Sana Raamatussa, 2.Pyhän Hengen puhe omassa sisimmässä,  3. Oma  harkinta ja olosuhteet.

Työtoveriltaan Thaimaan lähetiltä Tapio Karjalaiselta hän lainasi ajatuksen: Länsimaisen kristillisyyden ytimessä on järkeisuskon lyömä haava. Ihmeenomaisuus on tukahdutettu

 

Jaa teksti

One Reply to “Jumalan työn alla”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *