Selittämätöntä ja selvää

Lapsen syntymisessä ajatellaan voimakkaimmin syntymän hetkeä. Se on kuitenkin vain hetki, jolloin uusi elämä murtautuu esiin ja jättää äidin kohdun suojaisan kasvupaikan. Kun äiti tietää tulleensa raskaaksi, hän ja lapsen isä elävät siitä lähtien erityistä odottamisen aikaa. Odotukseen  virittäytyvät myös isovanhemmat ja koko läheisten perhepiiri.  Jos lapsi on ensimmäinen, he kaikki tietävät elämänsä muuttuvan perusteellisesti. Eipä silti, jokainen lapsi perheessä muuttaa elämää , uusi elämä tuo aina mukanaan uutta.

Joulun on Jeesuksen syntymän juhla. Jouluevankeliumiksi kutsumamme raamatunkohta kertoo koruttomasti syntymän hetkestä, mutta  Matteus ja Luukas kertovat evankeliumeidensa alussa  samasta kokonaisuudesta, jonka tunnemme omien lastemme ja lastenlastemme syntymisessä. Kaikki alkaa siitä tiedosta, että nyt odotamme, että uusi elämä  tulee valmiiksi syntyäkseen. Ja alusta alkaen kohdun suojassa hedelmöitymisen ensi hetkestä on tuossa pienessä kasvavassa ihmeessä kaikki tuleva elämä valmiina kehittymään juuri sillä ainutlaatuisella tavalla, joka tuossa uudessa ihmisessä tulee olemaan. Psalmissa 139 tuo on ilmaistu ymmärtäen, miten Jumala on läsnä elämässämme.  Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.

Jeesuksen äiti Maria kuvataan tavalliseksi nuoreksi naiseksi. Hänelle tuleva Jeesus-lapsen syntymä on hyvin ihmeellinen asia. Ennen raskaaksi tulemista hän saa raskaudestaan enkelin ilmestyksen. Elämän mullistava tieto tulevasta nostaa  kysymyksen, joka vaatii vastausta.  Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.» Enkeli vastasi: »Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella – hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.»  Silloin Maria sanoi: »Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.» Niin enkeli lähti hänen luotaan. Luukas 1. Odotusaikana näiden kahden naisen elämät kohtaavat, Maria viettää aikaa Elisabetin luona. Minkä valtavan tuen nuo kaksi naista voivat antaa toisilleen, kun kummankin raskaus on käsittämätön. Yhtäläisen enkelin valmistelun saa osakseen myös Joosef isä. »Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.»Matteus 1.

Lapset kasvavat kohduissaan. Johannes kastaja syntyy aikaisemmin ja Maria ja Joosef tekevät tuon jouluevankeliumissa mieliimme painetun matkan Betlehemiin. Enkelit näyttäytyvät vielä kutsuen paimenet katsomaan vastasyntynyttä. Idän tietäjät kokevat  hetken, jolloin jokin sisäinen pakottaa heidät matkalle katsomaan uutta valtiasta. Marialle ja Josefille alkoi Jeesuksen syntymästä samanlainen arki, jonka tuntevat kaikki pientä lasta hoitavat. Siinä heille tavallisessa juutalaisessa uskonperinteessä  eläville kuuluu myös viedä lapsi Jerusalemin temppeliin ympärileikattavaksi, niinkuin Mooseksen laki edellytti. Siellä he kohtasivat kaksi vanhusta, jotka olivat odottaneet tätä tapahtuvaksi. Pyhä Henki lisäsi vielä heidän mieliinsä tutkisteltavaa.

 

Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: – Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille…Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha… Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Luukas 2.

Näin on kuvattu Jeesuksen, Jumalan Pojan syntymä .Tätä kokonaisuutta vastaan on esitetty näkemys, että neitseestä syntyminen  ei ole mahdollista, sillä se ei mahdu meidän todellisuudenkuvaamme. Ne ovat satuja – tämän ajatuksen toistavat monet täällä sosiaalisen median keskusteluissa. Monesti  tämän näkemyksen esittäjä näyttäytyy profiilissaan kaiken kristinuskon vihaisesti torjuvaksi. Mutta saman näkemyksen ovat esittäneet myös monet teologian tutkijat, ja heidän vaikutuksensa näkyy myös keskusteluissa. Tieteessä ei ole tilaa uskolle, se ei ole siitä kiinnostunut, koska Jumalaa ei voi tutkia. Teologiassa itse asiassa tutkitaankin  vain eri aikakausien ihmisten näkemyksiä uskosta. Sellaisen tutkimuksen perusteella voimme tietää vain ihmisten ajatusten ja näkemysten muuttumisesta. Mutta sitten on tietenkin niitä ihmisiä, joiden  ajatukset kristinuskon historiassa ovat nousseet niin arvovaltaisiksi, että niihin luotetaan enemmän, ja  rakennetaan uusia merkityksiä ja ajatusrakennelmia. Sellainen pahimmillaan joko menettää täysin lähtökohtansa tai parhaimmillaan auttaa ymmärtämään lähtökohtaa. Hyvä arviointiperuste on kysyä:  Onko uskoni uskoa Jeesukseen, vaiko Jeesusta tulkitsevan ihmisen mielipiteeseen.

Kiinnostavin kysymys tämän kaiken tulkinnan keskellä on: Mikä on alkuperäistä. Esimerkiksi  raamatussahan ei ole kohtaa, jossa opetettaisiin tiivistetysti Jumalan olemuksen Pyhästä Kolminaisuudesta.  Mutta siihen on päädytty koska se nousee Raamatun sisällön kokonaisuudesta, kaikesta, mitä Pyhä Raamattumme sisältää. Tästä seuraa se, että henkilö, joka tutkii paljon Raamattua, löytää sieltä kolminaisuusopin, vaikka sitä ei ole siellä määritelty yhdessä kohdassa . Samalla selviää, että se on vain hahmotelma, lähestymistapa, kun yritämme ymmärtää Jumalan olemusta, jota emme kuitenkaan voi kokonaan selittää.  Kaikista keskeisistä kristinuskon opeista pitää löytyä vankka silta Raamatussa säilytetyn uskomme sisältöön. Miten laajat juuret  kullakin opissa ilmaistulla asialla on Raamatussa, sitä luotettavampi se on. Kuitenkin on niin, että uskomme ei tule eläväksi siten, että tunnen nuo opinkohdat. Tarvitsen Raamatun sisältöä elävöittämään opinkohdat, jotka on kerrottu Jeesuksen opetuksilla ja ne todeksi eläneiden apostolien kokemuksilla Jeesuksen ylösnousemuksesta. Hän ei ole kuollut, vaan elää! Se on perusta myös sille, että rukoukseni on mielekästä.

Teologiassa on ollut ja on edelleen virtauksia, jotka tarkastelevat uskoa siitä näkökulmasta, mikä olisi mahdollista ja mikä ei meidän elinaikanamme arvosteluperusteilla. Kaikki Jeesuksen ihmeet ovat olleet tämän  ajattelun polttopisteessä. Tähän kuuluu tietysti myös neitseestäsyntyminen. 1700-luvulta alkaen  on tarkasteltu Jeesusta kriittisesti ja koetettu löytää hänen oletettu todellinen olemuksensa myyttien takaa. Äärimmillään tämä ajattelu tuotti sellaisia näkemyksiä, joiden mukaan Jeesuksen opetuslapset olisivat seuraajineen keksineet kaiken. Siihen tarkastelutapaan ei mahtunut mitään ihmeeseen viittaavaa tai yliluonnollista. Raamatun sisältöä karsittiin. Karsintaperusteet ovat olleet teologian tutkijoiden valintoja ja jättäneet jäljelle niin vähän, että sillä ei ole enää ollut mitään yhteyttä uskon kokonaisuuteen, josta kristinuskon keskeinen sisältö on meille tullut. Lähtökohta on ollut, että se ei ole ollut totta ja se on ollut samalla tehdyn teologisen tutkimuksen tulos.  Tämäkin ajattelu vaikuttaa edelleen meidänkin keskusteluissamme Suomessa. Siinä on tietysti  hyvääkin , koska järkevänä pidettyä Jeesuksen eettistä ja moraalista opetusta  pidetään keskeisenä.

Meillä ei ole kristillisen uskomme alkuperästä muuta lähdettä kuin Uusi Testamentti. Se liittää meidät myös Vanhaan Testamenttiin, sillä Jeesus on siellä ennustettu ja luvattu Maailman Vapahtaja. Mutta mitä tulee tämän blogin alussa esille nostamiini raamatunkohtiin, niissä tulee esiin Jumalan yhteys tapahtumien keskipisteessä oleviin henkilöihin enkelien ja Pyhän Hengen vaikutuksena. Tämä on kokonaan kaiken tieteellisen teologisen arvioinnin ulkopuolella. Hengellisessä uskontodellisuudessa ne sen sijaan ovat tuttuja asioita monille kristityille. Tänä aikana pitää Raamatun perusteella  ymmärtää, että vain ne enkelit, jotka vahvistavat  ja luovat uskoa  Jeesukseen, kuuluvat kristinuskoon. Muut enkelit, joihin monet sosiaalisen median mukaan näyttävät uskovan, johdattavat jonnekin muualle yliluonnolliseen, enkä voi kenellekään suositella sellaista.

Kolmiyhteinen Pyhä Jumala on Pyhän Hengen kautta Marian ja Joosefin elämässä. Pyhän Hengen tehtävä on tehdä Jeesus todelliseksi uskovalle kristitylle. Hän tekee edelleen sitä työtä uskollisesti. Jeesuksen syntymän tapahtumat ovat  siinä työssä perustavanlaatuiset. Jumala on läsnä, tulee ihmiseksi . En voi sitä täydellisesti käsittää. Se ei ole normaalia, se on yliluonnollista. Yliluonnollinen on uskomme erottamaton osa. Se ei ole irrallinen eikä vailla tarkoitusta. Jumalan päämäärä on, että sinä ja minä pääsisimme perille kotiin siinä kohtaa, kun olen elänyt kaikki Jumalan minun elämääni kirjoittamat päivät. Sitten tulkoon päivä, jolloin paimenten kedolla Jumalaa ylistäneet enkelit ovat nähtävää todellisuutta  ja voin yhtyä siihen suureen lauluun, joka  soi kuin suurten vesien pauhina.

Kuvat valokuvattu teoksesta: Jeesus Nasarealainen, Hänen elämänsä ja vaelluksensa. 80 William Holen maalausta WSOY 1930. Löysin kirjan kirpputorilta ja näistä kuvista opettaja on kertonut Jeesuksesta Pohjan koululaisille aikaan. William Hole, englantilainen taiteilija 1846-1917

Sanan ja rukouksen illat jatkuvat ensi vuonna  seuraavina parjantai-iltoina klo 18 Mukkulan kirkossa : 10 .tammikuuta, 14. helmikuuta, 13 maaliskuuta, 17. huhtikuuta.

Miehet Ankkurissa laulavat  kaikkien kanssa yhdessä ja rukoilevat esirukouspyyntöjä. Pyynnöt voi kirjoittaa etukäteen tai paikalla ja jättää ne sitä varten varattuun koriin. On myös mahdollisuus henkilökohtaiseen rukouspalveluun.

Jaa teksti

2 Replies to “Selittämätöntä ja selvää”

  1. KIITOS!
    Tähän uskoen ja luottaen jatkamme, kunnes kohtaamme Hänet kasvoista kasvoihin!
    Siunattua joulun aikaa sinulle, Päiville ja koko perhekunnalle!

  2. Iso kiitos, Heikki, näistä blogeista. Syventäviä ja lohduttavia.
    Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa sinulle ja läheisillesi!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *