Ensimmäinen rakkaus

Apostoli Johannes kuunteli ja näki Jeesuksen arvion 7 seurakunnan sisäisestä tilanteesta, kun ne olivat eläneet sukupolven ajan.( Ilmestyskirja 2 ja 3).Itse mietin nyt vanhempana sukupolveni aikana tapahtuneita toistaiseksi viimeisiä herätyksen aaltoja täällä Suomessa. Ne ovat olleet erilaisia ja omilla tavoillaan vaikuttavia . Niistä ei ole syntynyt yhtenäistä organisoitua liikettä, jolla olisi ollut yksi johtaja.   Ne ovat vaikuttaneet monien kirkkokuntien sisällä. Tämä herätys on ollut samanaikaista eri puolilla maailmaa. Tämä tapahtuma jatkuu edelleen hiljaisempana. Heratys on ihmisen sisäinen uudistuminen hengellisesti. Jumala tulee todelliseksi. Raamatusta tulee elämälle uudistava pohja.

Erityisesti elettyinä vuosikymmeninä 1970 luvulta alkaen julkisuuteen nousivat Ulla Christina Sjöman, Niilo Yli-Vainio, Seppo Juntunen,
Pirkko Jalovaara ja Markku Koivisto. He mutta myös monet muut ovat vaikuttaneet monien ihmisten elämään. Lahden seudulla missio 90 tapahtumassa yhdistyi näky suuresta hengellisestä kokouksesta ja rukouksen mahdollisuudesta. Suurhallissa oli valtavan pitkät  rukousrivit ja paljon ihmisiä. Siitä alkaneet missiopiirit olivat monille merkittäviä. Karismaattisten yhteisöjen elämän rinnalla myös suuret stadionkokoukset saivat ihmiset liikkeelle. Olin myös retkeläisten kanssa kuulemassa Billy Grahamia ja Kalevi Lehtistä.

Osa näistä julistajista ja rukoilijoista on jo mennyt rajan taa, joidenkin kohdalla on elämässä ollut suuria muutoksia. Olemme nyt tässä sukupolvea, 30 – 40 vuotta  myöhemmin. Jumalan antamalla herätyksellä on oma aikansa. Aitoa herätystä ei voi liioin tehdä.  Se on kuin ovi, joka on auki mutta myös sulkeutuu. Voimme miettiä vaikutuksia. Mitä saavutettiin. Mitä siitä on menetetty. Mikä on vielä mahdollinen. Mikä oli aitoa, mikä ei. Mikä on osoittautunut kestäväksi. Kuinka onnistui periaate “koetelkaa kaikki ja pitäkää se mikä on hyvää” (1 tessa 5:21) Tärkeä kysymys meidän ihmisten, ja aina ainoastaan parhaimmillaan välikappaleen asemassa olevien kannalta on tämä: Tuliko Jumala suureksi. Avautuiko Raamattu elämänvoimaksi, vai jäikö tärkein ja paras ihmeiden ja parantumisen hakemisen alle. Jos kulkee vain kuuluisan ihmisen perässä, usko jää juurettomaksi. Voi myös menettää uskonsa. Kun odotukset eivät täyty, koettu pettymys voi sammuttaa sisäisen elämän. Julistajan vastuu on suuri.

Jumala on antanut uskon tämän elämän parhaaksi, mutta  erityisesti iankaikkisen elämän vahvaksi toivoksi. Se kantaa ajasta iankaikkisuuteen. Apostoli Johanneksen elämä on esimerkkinä, välikappaleena, jota saamme tarkastella hänen evankeliumissaan, kirjeissään ja ilmestyskirjassa. Se on menestyskertomus , mutta  ei maallisessa mielessä. Karkoitetuksi joutuminen uskon tähden voisi olla lopullinen musertava isku. Kuitenkin juuri tuossa vangitussa pimeydessä Johannekselle näytetään todellisuuden toinen, näkymätön puoli. Tästä kokonaisuudesta, elämän voitoista ja tappioista, iloista ja vaikeuksien vaihtelusta voi löytää aineksia oikeaan asenteeseen Jumalan edessä. (Siitä oli edellisessä blogissani) Kaikki muut ovat välikappaleita Raamatun sivuilla, paitsi Jeesus. Hän on Vapahtaja. Hän on Jumala meidän keskellämme. Asemamme ja merkityksemme  on ratkaistu suhteessamme häneen.

Göteborgin piispa Bo Giertz (1905-1998) oli nuorena ateisti. Hän opiskeli ensin lääketiedettä, mutta tutustuminen kristittyihin opiskelijoihin johti siihen, että hänestä tuli kristitty ja alkoi opiskella teologiaa. Johanneksen ilmestyskirjan kommentaarissaan hän kirjoittaa “Olemme mukana hengellisessä taistelussa, Joka on säälimätön ja sulkee piiriinsä koko maailman.” Johannes sai nähdä  ja se on eri asia kuin selittää ja jäädä ihmettelemään sitä, missä jokainen kristitty on mukana. Ilmestyskirjan näyttämöllä näemme maailman rajatun ajan Jumalan ja Saatanan välisen taistelun näkökulmasta. Ihminen on jomman kumman välikappale. Vastakkain ovat Totuus ja valhe.

Jumalan läheisyys ja hyvyys voidaan tulkita väärin ilman totuutta. Lainaan Giertziä: “Jumalan hyvyys merkitsee monelle sitä, että Jumala varjelee meitä syntiemme seurauksilta. Ihmiset elävät omien suunnitelmiensa mukaan ja pyrkivät omiin päämääriinsä kysymättä Jumalan tahtoa. Jumalalta odotetaan, että Hän huolehtisi kaiken sujumisesta meidän suunnitelmiemme mukaan.
Kun Jumala lakkaa suojelemasta katumattomia, he saavat kantaa valintojensa seuraukset. He joutuvat itse valitsemiensa voimien uhriksi.” Siinä on tilanne, jonka Jeesus kuvasi vertauksessa, jossa tuhlaajapoika eli vieraalla maalla.

Myös Kristitty kantaa valintojensa seuraukset. Hän kantaa usein myös muiden valintojenseurauksia. Johannes oli Patmoksella muitten valinnoista ja periaatteista johtuen. 90 vuotias ei ole enää kenellekään suuri uhka. Mutta karkoitus oli periaatteellinen kun ainoa uskonnonvapaus oli palvoa Rooman keisaria. Mutta Jumalakin kantoi valintansa seuraukset ja näytti Johannekselle
edelleen tien, totuuden ja elämän, niinkuin hän oli saanut kirjoittaa evankeliumiinsa. Se kulkee omien ja muiden ihmisten ja olosuhteiden läpi. Mihin ihminen joutuukin elämässään, Jumalan läheisyys auttaa eteenpäin.

Johanneksen elämässä oli varmasti monta kohtaa, jossa kysyi, miten
Jumala sallii tämän tapahtua. Kiinnostava vastakysymys on : Mitkä asiat ovat niitä, jotka kuitenkin kantavat vaikealla ja osin kohtuuttomalla elämän matkalla. Kun hengellinen herätys vaikuttaa, Jumala tulee todelliseksi. Johanneksen evankeliumi näyttää, miten se tapahtui Johannekselle. Kolmen vuoden aika Jeesuksen kanssa sai merkityksensä Jeesuksen ylösnousemuksen tapahduttua. Hän kirjoitti evankeliumiinsa uskonsa tosiasiat. Niiden kautta edelleen monet löytävät Jumalan läheisyyden. Syntyy myönteinen riippuvuus. Myönteisellä kuvaan sitä, että siinä ei ole pakkoa. Tuhlaajapojan synkimmistä hetkistä pelasti sydämen pohjalla oleva myönteinen riippuvuus, joka uskalsi luottaa siihen, että vielä Isä ottaa vastaan ja tuntee omansa. Sama henki on jokaisessa ilmestyskirjan seurakuntakirjeessä.

Myönteinen riippuvuus on ensimmäinen rakkaus. Siitä Jeesuksella on huoli seurakuntiensa ja niiden johtajien suhteen. Se näkyy ja on luettavissa myös kuin rivien välistä jokaisessa Ilmestyskirjan  seurakuntakirjeessä. Uskon, että tässä suhteessa ei ole mitään muuttunut. Seurakunta voi loitota Jeesuksen läheisyydestä uskonnollisten menojen suorittamiseen, tai keskittyä vain yhteiskunnallisten epäkohtien vastaiseen toimintaan mutta menettää Jeesuksen läsnäolon todellisuuden. Hyödyllisyys ja suorittaminen korvaa Jumalan läheisyydessä pysymisen. Kumpi on ensimmäisenä? Mikä on seurausta tärkeimmästä.

Suorittaminen ei ratkaise, todellisuus ratkaisee. Vain Jeesus ei ollut raamatussa välikappale. Kaikki muut ovat. Kristityn kutsumus on olla välikappale. Välikappale on aito, kun suhde Jeesukseen on
aito ja elävä. Jeesuksen sanat Efeson seurakunnan johtajalle ( tekstissä käytetään sanaa enkelille) kertoo, että hänellä oli taitoa ja kestävyyttä arvioida, mikä on oikeaa ja tervettä julistusta ja opetusta. Mutta…ilman ensimmäistä rakkautta koko seurakunta menettää merkityksensä. Tämä on puhuttelevaa arviointia jokaiselle piispalle, kirkkoherralle ja papille – hengellisestä työstä vastaavalle ,minkä tahansa seurakunnan työntekijälle tai vapaaehtoiselle vastuunkantajalle.

Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valettelijoiksi; ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi.
Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.Tämä oli kirje Efeson seurakunnan johtajalle ja seurakunnalle.

Hyvä voi olla keskinkertaisuudessaan parhaimman vastakohta ja estää parhaimman saamisen. Siitä Jeesuksella on huoli Efeson seurakunnan suhteen. Ensimmäinen rakkaus syttyy, kun Jeesus ja samalla Isä ja Pyhä Henki, kolmiyhteinen Jumala tulee todelliseksi. Sitä voi sanoa myös herätyksen kokemiseksi. Samalla ihmismieleen syntyy paljon kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastauksia . Ne voi saada vasta kokemuksista, jotka Jumalaan luottaminen antaa.Aivan niin, kuin Johannes talletti meille  Jeesuksen opetuksesta:
Joh 8: Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: »Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.» Jumalaan ei voi luottaa ilman hänen johdatustaan. Siihen Jumala käyttää sanaansa. Ne ihmiset, jotka Raamatun sivuilla ovat olleet välikappaleina, välittävät meille luotettavan tiedon johdatuksesta.

Mistä Efeson seurakunta oli lähtenyt, siitä voi lukea Efesolaiskirjeessä. Se päättyy kehotukseen pukea ylle Kristus. Tätä voi pitää yhtenä sanallisena  kuvauksena ensimmäisestä rakkaudesta. Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet.Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

Edesmennyt Erkki Ranta toimi  Tampereella kirkkoherrana. Hänen viimeinen kirjansa on nimeltään Karitsa ja Leijona, kommentaari Ilmestyskirjasta. Lainaan siitä itseäni koskettavan kohdan. Sitä voi pitää myös tiivistettynä yhteenvetona, mitä ensimmäinen rakkaus vaikuttaa.  Kristus antaa omilleen kyllä kuorman ja yhteisen ikeen hänen kanssaan. Hän antaa heille tehtäviä,joiden toteuttamiseen heillä itsellään ei ole voimaa. Hän ei anna tehtäviä, joihin voimamme riittävät,vaan voimia, jotka riittävät tehtäviimme. Se on mahdollista vain pitämällä kiinni siitä, mitä meillä jo on. Kristuksen täytetty työ, tulevaisuuden toivo ja Jumalan lapseus. Jeesus kutsui opetuslapsena
olemaan kanssaan lähettääkseen heidät ja varustaakseen heidät taisteluun pahan valtoja vastaan.

 

Jaa teksti

One Reply to “Ensimmäinen rakkaus”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *