Spiraali

 “Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus vastasi: “Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Tässä on kristityn elämän pystysuora . Jeesus nousi ylös kuolleista. Elämän suunta on ylös. Siellä on elämä, mutta myös täällä. Elämä on pystysuoran päässä suhteessa Isään, Jumalaan, mutta samalla täällä vaakasuoran päässä suhteessa toisiin ihmisiin. Vaakasuora elää sen varassa, mitä pystysuoraa pitkin saamme ylhäältä. Tämä on kuin iso elävä L. Pystysuora vaikuttaa vaakasuoran ulottuvuuteen. Pystysuora on akseli jonka yläpää on taivaassa. Vaakasuoran tai säteen päässä vaakasuorani pää piirtää elämäni jälkeä kristittynä. Kuin ympyrää. Hetki hetkeltä. Kohtaamisesta kohtaamiseen.

Tämä päivä on vaakasuoran pään piirtämät asiat. Iankaikkinen elämä alkaa jo täällä suhteena Isään, joka on taivaissa.  Vaakasuoran pää piirtää 3-ulotteisesti  ympyrää. joka ajassa liikkuu  ylöspäin. Siis oikeastaan 4 – ulotteisesti, tässä mielikuvassa on pituus, leveys, korkeus ja aika.  Kristityn elämä on  kuin elävä spiraali. Se alkaa alhaalta ja sen tarkoitus on johtaa  perille  taivaan kirkkauteen . Näin voin ymmärtää uskon ja tekojen välistä suhdetta. Uskonelämä on spiraali, joka on liikettä sydämessä, ihmisen sisimmässä.

Miten Isä Meidän rukous vuorisaarnan sisällä liittyy tähän. Vuorisaarna on vastaus tien kulkemiseen. Se selvittää uskon suhdetta moraaliin joka taas perustuu lakiin. Millainen on laki, sellaiseksi on Jumala tarkoittanut elämän täällä maan päällä ja siitä syntyy moraali. Miten Jumalan lakia voi noudattaa. Vastaus on Isä Meidän – rukouksessa. Se julistaa pyynnöillään koko ajan että usko on Jumalan teko. Se on mielestäni luonteeltaan rukousmaisema, kuin vain yksi hyvä rukous. Usko on Jumalasta voimansa ja elämänsä saava niin kuin oksa saa elämänsä rungosta. Se on yksikertaistettuna L joka piirtää elämän spiraalia kohti taivaan todellisuutta.

Vuorisaarnassa on lain saavuttamaton ihanne: Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.  Jumala rakastaa vihollisiaan. Jeesus rakasti. Täydellinen on ihanne. Jos seuraan sitä vaikka en voi sitä koskaan saavuttaa – minulla on suunta. Se on Jeesuksen sanoissa:  Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Joh 13 Jää kysymys, kumpaa tarkkailla, suuntaa vaiko toteutusta.

Isä Meidän – rukous  perustuu Isään. Yleinen puhe Jumalasta on saanut yhä enemmän sijaa. Uskonnoilla on jumala. Kaikki on kuin niputettuna yhteen. Jos uskonnolla on yksi jumala, yleinen uskonnollisuus katsoo, että se on se sama.
Tuijotetaan käsitteeseen yksi kysymättä millainen. Samantapaista ajattelua oli antiikin aikana. Kun valloittaja astui uuteen maahan hän vei oman jumalansa mukanaan. Paikallinen jumala  muutettiin  ja kaikkialla nähtiin vain pääjumala Zeus, jolla oli eri nimiä. Tällaisella ajattelulla on siis todella vanhat juuret. Islamin parissa ajatellaan, että juutalaiset  ja kristityt ovat  väärentäneet pyhät kirjoitukset. Heidän kirjoituksissaan Jumala on toisenlainen , Jeesus on toisenlainen, Abraham on toisenlainen. On yksi Jumala, mutta toisenlainen jumala.

Kuuluisan ateistin, Rickhard Dawkinsin jumalakäsitteessä oli yhdeksi niputettu jumala. Se on minun mielestäni valheellinen yksijumalaisuus. Meitä kristittyjäkin arvostellaan paljon juuri tästä ateismista lähtöisin olevasta jumalakäsityksestä käsin. Mukaan on valitettavasti lähtenyt myös harhautuneita kristittyjä. Olennaista on, että yleinen puhe Jumalasta on tapahtunut Jeesuksen kustannuksella.

Kristillisen Jumalan kolmiyhteisyyttä kuvataan  usein kolmiona. Kärkinä ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki. Koko kolmio on tällöin kokonaisuudessaan katseen alla. Mutta voi katsoa toisinkin tätä vertauskuvaa .  Vaihtoehto on  katsoa kolmioon  Pojan, Jeesuksen kärjestä. Siinä Jumala näkyy meille ymmärrettävänä ja läheisenä.  Jos taas katson  kolmioon Isän kärjestä, Hän palauttaa katsomaan Jeesuksen kärjestä, koska ” Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”Jos haluan katsoa Jumalaa  Pyhän Hengen kärjestä, hän ohjaa taas takaisin katsomaan Jeesuksen kärjestä, koska hän kirkastaa eli tekee Jeesuksen rakkauden ja läheisyyden todelliseksi . Samaan aikaan tällainen kolmio spiraalin lailla on vain pelkistetty ja vaillinainen kuva, jolla voi hahmottaa hengellistä todellisuutta ja kulkea sitä kohti.

Tie ja totuus ja elämä. Tässä on Elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän pystysuora .Jeesus sanoi: Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.  Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.  “En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne.  Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joh 14

Jeesus kääntyi Isän puoleen. Hän opetti meitä kääntymään Isän puoleen.
Isä-Meidän alku sisältää valtakunnan, jonka Pyhä Henki saa aikaan – Pyhä Henki johdattaa Kristuksen luo ja niin tulevat tosiksi Jumalan  pyhyys, valtakunta ja tahto. Siinä on  L:n pystysuora akseli ja rukouksen loppu on L:n vaakasuoraa, jossa uskosta kasvavat teot. Siinä on  tämä meidän elämämme jokapäiväisine huolineen. Miten minun käy tänään ja huomenna – annan Jumalan huomaan.  Velka, synti – miten pärjään menneisyyteni kanssa – annan Jumalan huomaan. Kiusaukset – voin hetken innostuksen ja houkutuksen vallassa ja menettää elämäni tasapainon ja  kokonaisuuden? – Pyydän Jumalan apua.  Pahan todellisuus – sehän ei ole ulkopuolellani vaan pyrkii sisääni – turvaan Jumalan apuun sisäisissä taisteluissani.

Ihminen joutuu elämänsä aikana kokoamaan itsensä yhä uudestaan. Yksinkertaistaen ymmärrän, että ensin on kasvettava elämän monipuolisuuteen,  aikuisuuteen ja sitten riisuttuun yksinkertaisuuteen, kun lopussa joutuu luopumaan siitä, mikä ennen loi elämälle merkitystä ja sisältöä.  Jospa siinä tapahtuisi kuitenkin juuri se, mistä Paavali kirjoittaa. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren , ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti. 2 Kor 4.

Matkalla  vaihtelee särkyminen ja  eheytyminen – sitä elämänvaiheet monesti sisältävät. Mutta  Isä Meidän rukouksen velka – synti ja velka ! Voisiko olla elämä, joka ei jää velkaa. Jeesuksen elämä ei jäänyt velkaan Jumalalle eikä ihmisille.  Velkaan liittyy kysymys tiedosta ja se on samalla  aina kysymys totuudesta. Mistä minulle syntyy  ymmärrys? Mitä tietoa käytän?  Itse hankittuako vai muitten hankkimaa?Olen tuntenut monesti kipua, koska ymmärsin liian myöhään, vaikka en voinut muuta monissa paineissa – oli valittava jokin tie selviytymiseen. Ei ollut hyvää vaihtoehtoa. Kiusausten todellisuus on uskonelämää  totuudenkysymysten metsässä.

Jeesus – Luukkaan evankeliumin  alussa Paholainen kiusasi Häntä.  Muuta kivet leiväksi jos olet Jumalan poika – takana riko kirjoitusten
määrittämä raja – hylkää Jumala sanassaan – ole tottelematon poika.
Kumarra Saatanaa – vaihda Jumalan sanassaan ilmoittama totuus ihmisen
valtakeskeiseen totuuteen, suhteelliseen, joka toimii lyhytaikaisen eduntavoittelun ehdoilla. Vaihda akselia, jonka ympärillä pyörit.
Heittäydy alas – kyllä jumala huolehtii – Elä yli johdatuksen, pyri saamaan paljon ja nopeasti, hylkää Jumala ja hänen aikansa aikataulunsa. Päätä itse johdatuksestasi tulkiten Jumalan sana omasta hetkestäsi ja
elämästäsi käsin. Katso vain spiraalissasi tätä hetkeä ja unohda kokonaisuus.

Meillä on suunta toimimmeko mieliksi Jumalalle vai ihmisille? Joka etsii Ihmisten kiitosta, suosiota tai palkitsemista menettää sen palkan jonka Jumala antaa.  Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;  jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.  Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä,  etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat.  Pyri osoittautumaan  Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. 2 Tim 2
Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.” Juudas – se toinen, ei Iskariot – sanoi hänelle: “Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille etkä maailmalle?”  Jeesus vastasi: “Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani – mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. “Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.  “Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Joh 14.

Jaa teksti

One Reply to “Spiraali”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *