Autuas – suolana ja valona

Vuorisaarnansa alussa jeesus piirtää seuraajistaan profiilin sanalla autuas – onnellinen ( makarios). Se asettaa jokaiselle kristitylle haasteen ajatella omaa sisäistä elämäänsä.  Matteuksen viidennen luvun alussa Jeesus antaa merkityksen ja sisällön autuaalle. Juuri Jeesuksen kuvaaman autuaan elämän tarkoitus on olla  suolana ja valona maailmassa. Se on kristityn kutsumus.

Sitten Jeesus puhuu laista, käskyistä ja niiden sovellutuksista. Ilman muuta on ymmärrettävissä, että tässäkin on kysymys nimen omaan ihmisen sisäisestä elämästä. Hän katsoo sitä aikalaistensa arkielämän näkökulmista. Äkkiä vaikuttaa siltä, että nyt on kysymys juurikin suolana ja valona elämisestä omaa moraaliaan terästämällä. Tie siihen voisi olla Jumalan antamien kymmenen käskyn noudattaminen niin täydellisesti, kuin vain on mahdollista.  Siitäkö voisi tulla onnelliseksi ja samalla suolaksi yhteiskunnassa ja ja valoksi muille ihmisille?

Vuorisaarna toimii kymmenen käskyn lain perustalta. Jeesus ei kumonnut  mitään siitä. Hän korosti lain pienimpiäkin piirtoja. Mutta Jeesus näytti. miten  kymmenen käskyn laki  on vielä enemmän, kuin lain syventäminen ihmissydämen syvimpiin aikeisiin ja tuntoihin. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.( Vuorisaarnan voit lukea Matteuksen evankeliumin 5 – 7 luvuista)

Jeesus rinnastaa vuorisaarnassa seuraajansa Vanhan Testamentin profeettoihin. Olivatko he lain noudattajina täydellisiä malleja, ihanteita ? Mutta heidän elämänvaiheistaan tulee esiin paljon rosoista, mikä ei kelpaa seurattavaksi esimerkiksi. Mutta jokin kelpaa! Yhteistä profeettojen ja kristityn elämässä on Jumalan valtakunnan  ja vanhurskaan (oikeudenmukaisen) tahdon etsiminen. Ja siihen kymmenen käskyn laki ihmistä syvimmiltään ohjaa. Jeesus piti laista kiinni. Totuus täytyy kohdata, ennenkuin voi saada armon.

Katsomme usein vain käskyjä, kun pitäisi katsoa käskyjen antajaan – Isään. Kristittynä elämisessä on tärkeintä usko, josta hyvät teot seuraavat käskyjen antaman ymmärryksen  varassa. Mitä syvempi on ymmärrys, sitä parempi sovellutus syntyy elää Jumalan lapsena  tässä maailmassa.  Tästä näkökulmasta ei haittaa profeettojen tai Jeesuksen ajan historialliset puitteet.   ( Aito tunnistettava ajankuvaus todistaa omalta osaltaan todellisen elämän keskellä löydetyistä ratkaisuista). Raamattua lukiessa kiinnitämme huomiomme ennenkaikkea siihen, mikä auttaa kaikkina aikoina etsimään oikeat ajankohtaan sopivat vastaukset. Ne ovat tuo “kaikki tämäkin!”

Kristityn haasteena pysyy olla suolana ja valona. Vuorisaarnassa se nähdään mahdolliseksi, kun ihminen uskoo mutta käyttää myös järkeään. Jeesus laittaa järjen käsittelemään käskyjä ja uskon rukoilemaan Isää – Jumalaa. Ne eivät ole toisiaan pois sulkevia vastakohtia. Ne ovat paremminkin  koko ajan keskustelemassa ihmisen sisimmän salaisessa kammiossa siitä, miten nyt on hyvä elää. Kun yksinkertaistan, voin kysyä – kumpi on ensin: Järki vai usko!? Vastaus on Isä meidän rukouksessa.

Jeesuksen opetuksessa vuorisaarnassa on kaksi  isoa asiaa autuaitten ja suolana ja valona olemisen jälkeen.  Ensimmäinen on Jumalan laki ja siihen liittyvät asiat. Toinen on rukous, joka tiivistyy Isä-meidän rukouksen sisältöön. Sen lähtökohta on Jumalan valtakunnan todellisuus, josta lakikin on lähtöisin. Vuorisaarnan hengessä Luther toteutti kristityn perusopetuksen katekismuksessa aloittaessaan kristillisen uskon tiivistyksen käskyillä ja Isä meidän- rukouksella selityksineen.

Me rukoilemme Isä meidän – rukouksen alussa, että Jumalan nimi pyhitettäisiin meidänkin keskuudessamme, että Jumalan valtakunta tulisi meidänkin tykömme ja että Jumalan tahto tapahtuisi meidänkin tykönämme. Tästä kaikki lähtee. Isä meidän- rukous avaa toisesta suunnasta sen, mitä on olla autuas, suolana ja valona.

Seuraavat Sanan ja rukouksen illat ovat Mukkulan kirkossa Kilpiäistentie 1  22.3. ja 26.4. klo 18. Saat laulaa yhdessä Miehet Ankkurissa- ryhmän kanssa, kirjoittamasi esirukouspyynnöt rukoillaan yhdessä. Opetuksessani käsittelen ainakin Paavalin käyntiä Ateenassa, josta voit lukea Apostolien tekojen luvussa 17. On myös mahdollisuus henkilökohtaiseen rukouspalveluun.Tervetuloa mukaan !

 

 

 

Jaa teksti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *