Perusta

2600 vuotta taaksepäin profeetta Jeremia julisti: Näin sanoo Herra Juudan ja Jerusalemin asukkaille: Raivatkaa itsellenne uudispelto! Älkää kylväkö enää orjantappuroiden sekaan. Ympärileikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi, ympärileikatkaa sydämenne, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat! Muuten minun vihani leimahtaa teidän pahojen tekojenne tähden ja palaa kuin tuli, eikä kukaan voi sitä sammuttaa. Jer 4
Kun Jeremia oli noin 20 vuotias, Jumala kutsui hänet profeetan tehtävään Juudan kuningaskunnassa, jota hallitsi kuningas Joosia. Joosiaa pidetään uskonnollisen elämän uudistajana, koska hän poisti Jerusalemin temppelistä sinne pesiytynyttä epäjumalanpalvelusta ja temppeliprostituutiota. Niissäpä Jeremian mainitsemat orjantappurat. Älkää enää kylväkö niiden sekaan. Valtakunta eli Assyrian ja Egyptin mahtien välissä ( idän ja lännen välissä ). Kun Jeremia oli noin 40 vuotias, Assyrian valta romahti ja tilalle tuli Babylonian nouseva maailmanvalta. Joosian seuraajat horjuivat Babylonian ja Egyptin välillä. Seuraavat kuninkaat (Jojakim , Jojakin ja Sidkia) antoivat taas epäjumalanpalveluksen kasvaa. Tähän loppui Daavidin suvun kuninkuus.
Siinä maailmassa uskonnot olivat politiikkaa. Sen ajan kuninkaat olivat monesti myös oman uskontonsa ylipappeja. Ja vaikka eivät olisi olleetkaan, niin poliittinen sopimus toi hallitsijan haaremiin uuden vaimon ja automaattisesti hänen uskontonsa harjoittamista . Sillä tavalla syntyi sekoituksia, jotka näkyivät uhrialttarien ja jumalankuvapatsaitten tuomisina sopimuksen tehneiden kuninkaiden kulttipaikkoihin. Ajan mahtavimmat rakennukset olivat jumalien temppeleitä. Jerusalemin temppeli erosi niistä olennaisesti. Siellä ei ollut kuvaa jumalasta vaan vain paikka Jumalan kohtaamiselle. Pyhin. Paikan olemus oli sementoitu ensimmäiseen käskyyn. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Se on Jumalan yksipuolisesti määrittelemä perusta ja sopimus omaksi kansakseen ottamansa Israelin kanssa. Jeremialle se oli elämän perusta, josta voi ymmärtää hänen toimintansa monitasoisen sekavuuden keskellä . Hänelle oli todellista myös Jumalan viha liiton rikkonutta kansaansa kohtaan. Olisiko historian kulku ollut toisenlainen, jos israelilaiset olisivat pysyneet uskollisena liitossaan Jumalan kanssa?
Jeremian profeetan tehtävän vavahduttavuus on siinä, että hänen ennustuksensa toteutuivat. Hän joutui puhumaan kansansa rikkomuksista ja Jumalan vihan todellisuudesta, jossa rangaistus ja tuho oli tulossa ja tulivat. Jeremiassa näkee uskollisuuden Jumalalle, joka kutsui hänet profeetan tehtävään. Se kesti 40 vuotta! Kun kuuntelee tai lukee Jeremiaa, kuulee Jumalan äänen, jota ihminen ei tahdo kunnioittaa, uskoa, saatikka totella ja tämän kaiken seuraukset. Kun Jeremia oli noin 60 vuotias, ennustukset kansan tuhosta ja Jerusalemin tuhosta temppeleineen toteutuivat. Hän jäi vallattuun ja miehitettyyn maahan, jossa myllerrykset jatkuivat. Kun fanaatikot murhasivat Babylonian Nebukadnessarin asettaman maaherra Gedaljan, pelättiin rangaistusretkikuntaa. Paettiin Egyptiin. Pakenijat pakottivat myös Jeremian mukaansa. Siellä hän vanhan juutalaisen tradition mukaan noin 65 vuotiaana sai surmansa omien maanmiestensä kivittämänä.
Tämäkin oli Jeesuksen mielessä, kun hän sanoi: Lk 13:  Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Sana on helppo Jeesuksen suusta ymmärtää Jumalan puheeksi. Ja Jeesus avasi myös piikkisiin rikkakasveihin ( orjantappurat ja ohdakkeet ovat yleisnimitys noin 200 eri rikkakasvilajista) liittyvää Raamatun kuvapuhetta Jumalan sanasta kylväjä-vertauksessaan : Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen… Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa Luukas 8. Tämä on
toisella tavalla lausuttu: ihminen ei voi palvella kahta herraa, Jumalaa ja mammonaa. Mammonan palveleminen oli Jeremiankin ajan epäjumalanpalveluksen taustana. Kun Jeesus mainitsee myös elämän
huolet tässä yhteydessä, se äkkiä tuntuu merkilliseltä. Lutherin käskyjen selityksessä lausuma ” Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa yli kaiken ja turvautua yksin häneen“. Jeremian elämässä ei ollut muuta vaihtoehtoa raskaitten huolten keskellä.
Paavali liittyi Jeremian ajatukseen Jumalan kansaan kuulumisen perustasta. Se on sisäistä ja sydämen tasolla tapahtuvaa: Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä Room 2. Ajatteliko Paavali tuossa elämänsä kohdassa itseään edelleen juutalaisena? Vai ajatteliko hän itseään kristittynä? Hänen aikansa juutalaiset antoivat hänestä pian määritelmän lahkolainen.
Ymmärrän , että hän puhuu monissa kohdin Itsestään Messiaansa löytäneenä, Jeesukseen uskovana juutalaisena. Raamattu on jumalasuhteen historia ja samalla jumalasuhteen oppikirja. Jumalasuhde peilautuu todellisten tapahtumien ja henkilöiden historiassa. Kristittynä luen sekä Vanhaa Testamenttia, että Uutta Testamenttia tästä lähtökohdasta käsin.
Jeremia oli mies, joka sai kiitoksen Jumalalta vaan ei ihmisiltä. Elämällään ja julistuksellaan hän antaa mallin uskosta, jonka varassa voi elää vaikeita aikoja.
Jeremia eli ajan, josta voisi sanoa: Silloin vanha Mooseksen kautta saatu vanha liitto Jumalan kanssa romahti hänen kansansa maallisen elämän näkökulmasta katsoen. Jumala ei enää odottanut eikä katsonut läpi sormien. Oli elettävä rangaistuksen aika, joka oli edessä. Huomaan että ajatus liikkuu kansan tasolla. Eikä voi torjua sitä epämiellyttävää ajatusta, että Jumala voi käyttää tarkoituksiinsa kansoja, jotka eivät edes usko häneen millään tavalla. Kaikki Raamatussa olevat liitot ovat olleet yksipuolisia Jumalan sanelemia ja armoliittoja. Ne perustuvat Jumalan olemukseen. Hän en tingi pyhyydestään, mutta Hän ei myöskään näytä luovuttavan niiden kohdalla, joita hän rakastaa. Jumalan rakkaus ei ole ”siksi, että – rakkautta”, vaan ”siitä huolimatta että –
rakkautta”.
Tuhon ja rangaistuksen julistamisen rinnalle Jumala antaa Jeremialle myös toisenlaisen tulevaisuuden näyn. Jeremia on ensimmäinen Vanhan Testamentin profeetoista, joka puhuu uudesta liitosta. Keskellä suurinta
ahdistusta ja onnettomuutta Jumala puhuu tulevasta lohdutuksesta. Pakkosiirtolaisuudessa elettävä aika muuttaa asioita kun temppeliä ja jumalanpalveluskulttia uhreineen ei enää ole. Ulkoinen kulttuuri hajosi ja
murentui. Ympärileikkaus oli Jumalan yksipuolisesti Abrahamin kanssa solmiman liiton merkki . Se on merkki kuulumisesta juutalaiseen kansaan – ulkoinen miehen kehossa. Sydämen ympärileikkaus on muuta. On kuin oltaisiin matkalla esinahasta ytimeen. Kulttuurista siihen, mikä saa aikaan kulttuurin ja käytännön elämän ratkaisut.
Tulee aika”, sanoo Herra, “jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. “Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ‘Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.” – Herra on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet radoilleen valaisemaan yötä. Hän panee meren kuohumaan, aallot pauhaamaan Herra Sebaot on hänen nimensä, ja hän sanoo näin: – Yhtä varmasti kuin minä pidän voimassa tämän järjestyksen, yhtä varmasti pidän huolen siitä, että Israelin jälkeläiset ovat aina minun kansani. Näin sanoo Herra: – Yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Jer 31
Israelin kansan historian puitteissa Jeremia katsoo asioita jumalasuhteen näkökulmasta. Erämaavaellus Egyptistä – Jumalan huolenpito – oma maa – nyt pakkosiirtolaisuus anteeksipyytämättömien syntien ja elävän Jumalan hylkäämisen seurauksena. Siinä kohtaa oli heidän elinaikansa. Mutta maailman luominen ja maailmankaikkeus ovat mukana rinnastuksessa, joka kuvaa Jumalan rakkautta. Yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes
kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Joku on käyttänyt tästä Jumalan pitkämielisyydestä nimitystä venytetty armo.
Jeesus antaa tuhlaajapoikavertauksen muodossa hahmon tälle samalle armolle, joka osoittautui perustaksi Jeremian saamissa profetioissa.
Jeesus jatkoi: “Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen: ‘Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi.’ Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta
elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei
hänelle annettu. “Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: ‘Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon.’ Niin hän lähti isänsä luo. “Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle: ‘Isä, minä olen
tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi.’ Mutta isä sanoi palvelijoilleen: ‘Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa! Minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.’ Niin alkoi iloinen juhla. Lk 15
Ajattelen kahta kohtaa tuhlaajapojan elämässä. Ensin hetkeä, kun hän lähti kotoa, Pysähtyikö hän vielä ja katsoi taakseen kotiaan ja isäänsä. Voin kuvitella tuon hetken. Ja sitten toinen, kun hän tuli takaisin. Seisahtuiko hän samassa paikassa. Hengellinen opetus on että Jumala palauttaa meitä takaisin siihen
kohtaan, jossa elämämme lähti väärään suuntaan ja antaa uuden mahdollisuuden ja uuden elämän, joka perustuu kokonaan Isän ja lapsen suhteeseen. Isä teki poikansa kanssa yksipuolisen sopimuksen. Uusi liitto!
Sisältö on: Ota vastaan rakkauteni ja elä sen varassa! Perusta oli, vaikka tuhlaajapoika oli kuvitellut sen kadonneen.
Samaa on siinä, miten Saulus Tarsolaisesta tuli Paavali. Tapahtuman raakana alkunäytöksenä kuvataanSaulus Tarsolainen mukana Stefanuksen kivityksessä. Siinä hetkessä hän vielä katsoi kylmästi kohta tuupertuvaa Jeesuksen uskovaa:
Mutta Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi: “Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja Ihmisen Poika seisoo Jumalan oikealla puolella!” Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat
korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi: “Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni.” Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: “Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä!” Sen sanottuaan hän nukkui pois. Saul oli samaa mieltä kuin muut ja hyväksyi sen, että Stefanos surmattiin. Apt 7
Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin. Matkalla,
Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: “Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Hän kysyi: “Herra, kuka sinä olet?” Ääni vastasi: “Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.” Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen mutta eivät havainneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen
kädestä taluttaen. Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra puhutteli häntä näyssä: “Ananias!” “Tässä olen, Herra”, hän vastasi. Herra sanoi: “Mene Suorallekadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan Tarsolaiseksi. Hän rukoilee, ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin.” Ananias vastasi: “Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se
mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi*. Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi.” Mutta Herra sanoi hänelle: “Mene, minä olen valinnut hänet aseekseni, tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden.” Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi: “Saul, veljeni! Herra on lähettänyt minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhästä Hengestä.” Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä, ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille, ja hänet kastettiin. Ruokaa nautittuaan hän taas voimistui. Apt 9
Tapahtumat olivat siis ylösnousseen Jeesuksen vaikuttamat. Jeremian ennustus uudesta liitosta toteutuu myös tässä. Liitto kirjoitetaan Paavalin sydämeen ja perusta on Herran tunteminen. Paavali ei ollut Herraa
Jeesusta ennen tätä tuntenut. Mitä hänestä tuli, seurasi tästä tuntemisesta. Häneltä otettiin kaikki oma pois. Tästä lähtien hän sai Kaiken Isältä, jonka olemuksen hänkin kuljetti mukanaan tuhlaajapoika vertauksen periaatteen mukaan.
Tämä raamatunkohta on täynnä Jeesusta. Miksi? Sen rakkauden tähden, joka on ollut olemassa koko ajan. Ja Paavali näki miten Jumala teki uudestaan ja uudestaan yksipuolisia sopimuksia ihmisten kanssa. Ja hän näki miten ne saivat koko ajan suuremman laajuuden. Universumin luoja ja Israelin Pyhä rakastaa koko maailmaa ja siinä sinua ja minua. Ja meillä on vain yksipuolinen, Jumalanpuolinen sopimus , johon uskonelämämme perustuu. Jeesuksen sovitustyö! Silti laki on ja pysyy. Vanhalla Testamentilla on oma tehtävänsä.
Jeesus sanoi, että “Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille
todellista? Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne? Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.” Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita, ja niinpä he ivailivat Jeesusta.Jeesus sanoi heille: “Ihmisten edessä te olette olevinanne hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä on ihmisten silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys.”Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne. Mutta ennemmin
taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto laistaä. häviä
Orjantappuroitten maailmassa ovat edelleen huolet, rikkaus ja nautinnot. Ne ja monet muut epäjumaliksemme muodostuvat asiat kuljettavat elämäämme monesti tuhlaajapojan teille. Jumala katsoo sitä pyhyydestään. Me näemme hänen pyhyytensä meidän elämämme suojaksi annetussa laissa. Emme voi
elää ilman lakia, sen ohjeita. Israelin kansa epäonnistui . Me epäonnistumme. Sen takia Jumala teki uuden liiton, yksipuolisen sopimuksen jonka ytimessä on sydän. Jumalan sydämen rakkaus, jonka minun ja sinun sydämesi saa ottaa vastaan. Perusta. Joka on ollut aina. Jeesus! Jumalan 10 käskyn laki paljastaa sydämemme syvimmät asiat ja ohjaa meitä turvautumaan Jeesukseen.
Paavalin elämä ei ollut ulkonaisesti paljon Jeremian elämää kummempi. Kummankaan elämän kovia kokemuksia emme varmasti haluaisi omalle kohdallemme. Kyselemme, miksi Jumala salli heille sellaiset vaikeat elämät. Ja kuitenkin niiden keskellä oli se, mikä kantoi , eikä pettänyt. Siitä elämästään Paavali kirjoitti: 1 Kor 13 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti
tuntee. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. – Perusta!

Jaa teksti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *