Ytimessä

Efesolaiskirje on kirjoitettu kristityn elämänvaiheeseen, jossa hän on tullut tuhlaajapojan lailla takaisin kotiin. Tällaista on olla kotona! Kun hän katsoo ympärilleen, kaikki on Isän. Hänen omansa on Isän omaa. Hänellä on taivaalliset aarteet Jeesuksessa Kristuksessa. Ylistetty olkoon meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Ef1:3

Paavalin kirjeissä Jeesuksen opetukset ovat sisäistettyjä . Paavalille samastuminen tuhlaajapoikaan lienee ollut syvästi tunteen tasolla. ” En edes ansaitse, että minua kutsutaan apostoliksi”, ”olen kaikkein vähäisin”, ”kesken syntynyt”, hänellä on monta ilmaisua samanlaiselle tunteelle, joka lähetti tuhlaajapojan Jeesuksen vertauskertomuksessa takaisin kotiin. Hengellisessä elämässä tällainen kohta on monelle tuttu. Jumala otti kiinni ja palasin tai pääsin tai sain tulla sisäisesti kotiin. Sydämeen tuli tietoisuus, että on Taivaallisen Isän kotona. Minulla on ARMO. Ymmärtäisinkö sitä ilman tuhlaajapoikavertausta ja Paavalin elämää, jossa teoria muuttuu
käytännöksi.

Paavali eli antiikin maailmassa. Se oli tietysti myös Jeesuksen elinympäristö. Sieltä tulevat myös vertauspuheiden esimerkit. Tässä on Raamatun ymmärtämisen yksi vaikeus. Sen voi ylittää tutkimalla sanamukaisia raamatunkäännöksiä, joissa aikaympäristöä ei ole häivytetty. Tutustuminen sen aikaiseen elämänmenoon on samalla myös todistus siitä, että kaikki on oikeasti tapahtunut, eikä ole keksitty fiktio. Raamatun ymmärtäminen ei ole siis vain kielenkääntämisen kysymys. Se on myös kulttuurin ymmärtämisen kysymys.

Ef 3:2 ” Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta ( kreikaksi ten oikonomian tes kharitos ), mikä on minulle teitä varten annettu”, Paavali kirjoittaa. Hän rakentaa näppärästi mielikuvan, joka liittyy Jeesuksen leiviskävertauksiin ( Matteus 25 ja Luukas 19) ja vertaukseen uskottomasta taloudenhoitajasta. Antiikin aikana rikkaat käyttivät omaisuutensa  hoitamisessa taloudenhoitajia, jotka saattoivat olla orjia (Uudessa testamentissa käytetty kreikankielinen palvelija-sana doulos tarkoittaa myös orjaa. Miksi suomenkielisissä raamatuissa käytetään johdonmukaisesti palvelijaa, on mielenkiintoinen kysymys). Orja saattoi taloudenhoitamisesta
saamallaan palkkiolla päästä suuren omaisuuden haltijaksi ja ostaa itsensä vapaaksikin.

Jos lukee nuo yllämainitut raamatunkohdat, ajatus voi lähteä harhailemaan. Paavali käyttää sieltä asioita efesolaiskirjeessä valikoiden. Painoa saavat nämä: Toimitaan sillä mikä ei ole omaa. On kyse taloudenhoidosta. Vähässä uskollinen laitetaan paljon haltijaksi. Elämä kotiin tulleena tuhlaajapoikana!

Jumalan armotalous

Ef 1:10. siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. (1938 käännös = VK) ja joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä.(1992 käännös= UK)  Kun kielikuva Paavalin aikaisesta orja-taloudenhoitajasta alkaa elää, voi tästä pienestä mielikuvasta tehdä ajatushypyn ymmärtämään suurta. Läsnä on sama ajatus, kuin Jeesuksen vertauksissa. Maallisten avulla puhutaan ja opetetaan hengellisiä asioita: Jumalan suhdetta meihin
jokaiseen. Jumalan taloudenhoidon kohteena ovat ihmiset. Jumala haluaa käyttää meidän sydämissämme rikkauksiaan. Kuka saa kutsun Jumalan taloudenhoitajaksi, tietää, että rikkaudet on annettu toisia varten.
Ef 3:8 Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan. UK Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia  Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden
taloudenhoito (oikonomia tou mysterion), joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,VK

Armotalous – samalla suunnitelma ja salaisuus

Matteus 13 Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: “Miksi sinä puhut heille vertauksin?” Jeesus vastasi:”Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Jolla on, sille annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan kuule eivätkä ymmärrä Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus: – Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä nähkö.Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he
eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät  kääntyisi enkä minä parantaisi heitä. “Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat! Totisesti: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.

Tuo tilanne on hyvä muistaa, kun ajattelee Jumalan armotalouden asettumista ihmisten historiaan. Se on ollut odottamassa. Israelin kansan uskossa ja elämässä Jumalan antamat ja tehtäviin kutsumat ihmiset ovat olleet avainasemissa: Mooses, Daavid, profeetat. Heidän kauttaan olisi kenties voinut nähdä ja ymmärtää Jumalan maailmaa, näkymätöntä todellisuutta, joka heitä ohjasi. Salaisuudet eivät auenneet kuitenkaan päättelyn avulla. Mutta armo – salaisuus oli jo siellä: Jesaja 43 ”… ja nyt – näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel: – Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jesaja 54 :10 Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä
minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.”

Jumalan ajan piti täyttyä ihmisen ajassa ja sitten salaisuus paljastuu kun se hengessä ilmoitetaan apostoleille ja profeetoille. Usko Jeesukseen on Pyhän Hengen työ. Uusi aika alkoi Simeonista ja naisprofeetta Hannasta (Luukas 2). Heidän mielissään oli vuosikymmeniä Vanhaa Testamenttia tutkineina ja sieltä Jumalan läheisyyttä laista etsineinä vanhan ihmisen kokonaiskuva uskosta ja
elämästä. He odottivat suurta Jumalalta . Puhuttelevaa minusta on, että heille riitti Jeesuksen näkeminen muutaman päivän ikäisenä. Että he ymmärsivät lapsen merkityksen, oli heille Pyhän Hengen lahja, ja he kuolivat rauha sydämessään.

Apostolit eli Jeesuksen opetuslapset elivät ajan täyttymisen ytimessä. Salaisuus ei tullut heille valmiina, vaan se avautui heidän elämässään, kun he saivat kokea Jeesuksen elämän, ylösnousemuksen ja läsnäolon Pyhän Hengen kautta . Mietiskelin tätä kirjoittaessani nytkin, miten Jeesus muuttui opettajasta ja parantajasta vapahtajaksi ja syntien sovittajaksi ja elämänkäsitys laajeni iankaikkisen elämän todellisuuteen. He olivat peruttamattomasti toisenlaisia ihmisiä. Näin voi mielestäni kuvata myös nyt kenen tahansa uskonprosessia.

Jumalan toteutuneen suunnitelman puitteissa me elämme Pyhän Hengen aikaa. Kun Pyhä Henki  paljastaa salaisuuden – armon – tulee syy, joka voi koskettaa kaikkia ihmisiä. Jeesus on armon syy, hänen työnsä armon saamisen perusta.

Jumalan salaisuudesta puhuttaessa voi erottaa historiallisesti ajassa tapahtuneen ja hengellisen ,ihmisen sisimmässä tapahtuvan . Historiassa ovat faktat, joilla Pyhä Henki puhuttelee meitä ja synnyttää uskon vuorovaikutuksen Taivaallisen isän kanssa. Näin yhdistyy se mikä on taivaassa ja maan päällä. Uskon vuorovaikutuksessa syntyvät ne asiat ja teot, jotka muuttavat maailmaa Jumalan haluamaan suuntaan.
Efesolaiskirje 2 : 8. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei olelähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisiylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.

Katsomme tässä näkymätöntä todellisuutta,  jota Paavalikin katseli ja mistä hän eli vankeudessa, hyvinä päivinään, heikkoudessaan väkevänä. Eikä ole missään pakkoa. On johdatus. On Jeesuksen seuraaminen Pyhän Hengen ohjauksessa – siitähän tuossa yllä on kyse. Efesolaiskirje 4: 30. Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten.

Kristuksen ruumiin rakentaminen – Isä rakentaa

Efesolaiskirje 4: 11- Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan
kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää Hän  liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.
11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset  evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,VK

Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat – tässä on  viisi Jumalan antamaa tehtävää. Apostolien perustaa luonut työ on tehty. Heillä oli vastuu Jumalan salaisuuden tiedollisesta avaamisesta kaikille muille. Profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat – näiden varassaon rakentunut ja rakentuu seurakunta, hengellinen Kristuksen ruumis. Nykykirkossa on monenlaisia virkoja ja työntekijöitä. Miten he asettuvat profeetoiksi, evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi, on kirkon sisäisen, hengellisen elämän ydinkysymys. Matkan päämäärä täällä ajassa on kasvaa hengelliseen aikuisuuteen. Pyhä Henki on keskiössä. Seurakunta elää Pyhän Hengen työn varassa.

Jaa teksti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *