Vielä kerran homoerotiikasta

Olen päässyt – vihdoin ja viimein – käsittelemään kahta viimeistä homoerotiikkaa käsittelevää tekstiä, jotka löytyvät Paavalin 1. kirjeestä Korintilaisille ja toinen 1. kirjeestä Timoteukselle. Näiden tekstien käsittelyn lisäksi on aika tehdä yhteenveto kaikista käsittelemistäni homoeroottista käyttäytymistä käsittelevistä raamatunkohdista.

 1. Kor 6: 6-11

Veli siis käy oikeutta veljeään vastaan, ja vielä epäuskoisten edessä!  Jo se, että yleensä käräjöitte keskenänne, on teille tappioksi. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne?  Ei, te itse teette vääryyttä ja riistätte muilta, jopa omilta veljiltänne.

Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,  eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.

 1. Tim 1: 8-10

Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti.  Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien,  siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.

Paheluettelot

Käsittelyssä olevat tekstit ovat paheluetteloita, joita käytettiin niin kreikkalaisessa kuin roomalaisessakin kirjallisuudessa. Hellenististen, eli kreikkalaisten synagogien kautta ne levisivät myös Paavalille ja hänen koulukunnalleen. Paheluetteloille on tyypillistä, että niissä kootaan samanlaisia asioita yhteen, ajattelematta välttämättä asioiden alkuperäistä kontekstia. Tärkeämpää oli saada lueteltua kaikkea pahaa, mitä ihminen voi tehdä.

Paavali kirjoittaa 1. Korintilaiskirjeessä kolme eri paheluetteloa. Kyseinen luettelo on kolmas ja pisin. Näyttää siltä, että hän on tarkoituksellisesti kirjoittanut aina pidempiä luetteloita. Ensimmäisessä on neljä pahetta, toisessa kuusi ja viimeisessä yhdeksän. Vaikuttaa siltä, että Paavali pyrkii retoriseen huipentumaan kasvattaessaan listoja jatkuvasti. Tämän viimeisen paheluettelon kohdalla on merkittävää, että Paavali oikeastaan vertaa Korintin seurakunnan jäsenien keskinäistä käräjöintiä paheluettelossa oleviin paheisiin. Tekstin tarkoitus ei ole puhua vain ihmisten paheista, vaan siitä, miten korintilaisten käyttäytyminen voisi olla yksi paheluettelon toista.

Ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle – joka yleisesti katsotaan kirjoitetun Paavalin oppilaiden toimesta – oleva paheluettelo rakentuu toisin. Se nimittäin rakentuu lähes kokonaan kymmenen käskyn varaan: ”Lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten (1. käsky), rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden (2. ja 3. käsky), isän- ja äidinmurhaajien (4. käsky), tappajien (5. käsky), siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten (6. käsky), ihmisten sieppaajien (7. käsky), valehtelijoiden (8. käsky), valapattojen (2./8. käsky) ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia.”

1. Kor. 6: 6-16 ja  Tim 1:8-11 ovat kumpikin esimerkkejä ihmisen toisiaan kohtaan harjoittamasta vääryydestä ja riistosta. Tämä on se tulkinnallinen horisontti, jota vasten paheluetteloiden yksittäiset asiat on luettava. Havainnollistaakseen sanojaan Paavali käyttää luetteloa, jonka hän katsoo parhaiten kuvaamaan erilaisia vääryyden tekemisen tapoja. 1. Timoteuskirjeen kirjoittaja on ottanut miesten makaajat esimerkiksi kymmenen käskyn rikkomisesta.

 

Yhteenveto

Homoerotiikkaan käsitteleviä raamatuntekstejä lukiessa ei voi väistää sitä tosiasiaa, että juutalaisuudessa on kautta vuosituhansien suhtauduttu homoeroottiseen toimintaan kielteisesti. Jos nuo Raamatun kohdat otetaan sellaisinaan oman elämän ohjeeksi, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin itsekin suhtautua kielteisesti homosuhteisiin.

Näitä Raamatun tekstejä lukiessa, niin kuin yleensäkin Raamattua lukiessa, on kuitenkin pidettävä mielessä, milloin ne on kirjoitettu ja millaisena tekstejä kirjoittaneet ihmiset ovat todellisuuden nähneet. Jokainen kirjoitettu teksti, on se sitten Raamatun syntyajoilta tai 2000 luvulta, on tulkittava oman aikansa käsitysten mukaisesti.

Raamatun homoerotiikkaa koskevat tekstit puhuvat homoerotiikasta, joka liittyi eri kansojen uskonnollisiin rituaaleihin, eri heimojen toisiaan kohtaan tuntemaan epäluuloon ja vihaan, antiikin ajan juutalaisten tavoista eroaviin kulttuureiden käytänteisiin. Jokaisessa käsittelemässäni tekstissä on ollut kyse roolien ottamisesta ja toisten ihmisten alistamisesta. Mikään teksteistä ei puhu homoseksuaalisista suhteista samassa merkityksessä kuin tänä päivä ne lääketieteellisesti ymmärretään.

Näissä teksteissä tapahtuvaa toisten ihmisten alistamista voi tapahtua niin hetero- kuin homosuhteissa, ne eivät ole tänä päivänä liitoksissa seksuaaliseen suuntautumiseen. Siksi mitään niistä ei voi myöskään mielestäni käyttää homoseksuaalisten suhteiden tuomitsemiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *