Raamattu -lukupiiri kaupungin kirjastossa

Syksy saapuu ja Raamattu –lukupiiri kokoontuu jälleen pääkirjastolle. Edellisestä blogistani voi saada esimakua, millä tavalla lukupiirissä Raamattuun tutustutaan.

Lukupiirissä otetaan todesta Raamatun historiallinen luonne. Se on ihmisten kirjoittama kirja ja siksi se liittyy myös tiettyyn aikaan ja tiettyyn kulttuuriin. Mitä enemmän tietää kyseisestä ajasta sen aikaisen maailman tapahtumista ja ihmisten elämästä, sitä syvemmälle pystyy Raamatun kirjoituksiin sukeltamaan.

Lukupiirissä keskitytään miettimään Raamatun syntyhistoriaa ja ajan tapoja, joihin Raamatun tekstit liittyvät. Historiallisista lähtökohdista käsin mietimme, mitä tekstien kirjoittajat ovat halunneet kirjoituksillaan sanoa. Todennäköisesti sivuamme myös kirkon erilaisten tulkintojen kirjoa, mutta päähuomio on siinä, mitä Raamatulla itsellään on kerrottavaa.

Viime kevään lukupiirissä käyneistä monet ihmettelivät sitä, miten paljon kirkon oma tulkinta Raamatun eri teksteistä eroaa tieteellisen tutkimuksen tuloksista. Itse painiskelin reilun kymmenen vuotta sitten tämän eron kanssa. Enemmän asiaa tutkittuani tajusin, miten kirkon 2000 vuotinen historia on kulkenut omaa tietänsä, eikä Raamatun ajan historia ja kulttuurin mukainen tulkinta ole aina ollut teologien pääasiallisena huolenaiheena.

Lukupiirin lähestymiskulma Raamattuun ei millään tavalla pyri tyhjentämään koko pajatsoa. Raamatussa on paljon muitakin puolia, joita lukupiirissä ei käsitellä. Raamattu on kristittyjen pyhä kirja ja siten sen luonne on sakramentaalinen. Raamattu johdattaa meitä kohti pyhää, vaikkei varsinaisesti pyhä olekaan. Raamatun tekstien kautta meille avautuu se, miten ihmiset ovat Raamatun kirjojen aikana kokeneet pyhän läsnäolon elämässään. Voi olla, että tänä päivänä kokemus voi olla hyvin samanlainen, mutta se voi olla myös hyvin erilainen.

Osallistumisessa on hyödyksi ennakkoluuloton ja kyselevä mieli. Tervetuloa kyselemään ja etsimään. Jos edellä esitetyn kaltainen lähestyminen Raamattuun kiinnostaa sinua, tervetuloa mukaan.

Lukupiiri kokoontuu Lahden pääkirjaston toisessa kerroksessa 13.9, 27.9., 11.10., 8.11. sekä 22.11. klo 18.00.

 

Raamattua lukemassa

Unelma toteutui. Kymmenen vuotta olen miettinyt keinoja saada ihmisiä kokoon Raamatun äärelle ja nyt se on totta!

Löysin yhteistyökumppanin kirjastosta ja pyörät lähtivät pyörimään. Pidimme kevään aikana Lahden pääkirjastolla viisi kokoontumiskertaa sisältäneen Raamattu – lukupiirin. Ajatuksenamme oli koota Raamatusta kiinnostuneita ihmisiä yhteen, puhua Raamatun tekstien syntyhistoriasta ja kaunokirjallisesta merkityksestä. Ja paikalle tuli ensimmäisellä kerralla 25 kiinnostunutta.

 

Aloitimme yhteistyökumppanini kanssa pohdiskelun keskustelemalla ensin kahden kesken omasta raamatuntulkinnastamme. Sen jälkeen olimme valmiit lisäämään keskustelijoiden määrää.

Lähtökohtana oli tarkastella Raamattua kirjana, jossa ihmiset kertovat kokemuksiaan Jumalasta. Pohdimme, millä tavalla Raamattu on Jumalan sanaa, jos se on ihmisten kirjoittama. Peruslähtökohtana keskusteluissa oli tieteellisen tutkimuksen tulokset Raamatusta, sen syntyhistoriasta ja sen tekstien sosiaalisesta taustasta. Lähdimme siitä, että Raamattu ei ole sinänsä jumalallinen kirja, mutta kristilliselle kirkolle se on sitä. Taustalla oli ajatus, että Raamatulla on sakramentaalinen merkitys, se osoittaa kohti uskon kohdetta, Jumalaa.

Paikalle tuli niittä, joille perinteinen raamatuntulkinta oli se oma tapa lukea Raamattua, niittä jotka olivat Raamattua lukiessaan törmänneet erilaisiin ongelmallisiin teksteihin ja halusivat saada selvyyttä niistää.

Ryhmässä oli mukana myös kirjallisuudesta laajemminkin kiinnostuneita ihmisiä, joten yhdellä kerralla me lähestyimme Raamattua kaunokirjallisena teoksena. Esimerkkitekstinä meillä oli Joonan kirja. Pohdimme, mitä Joonan kirjan kirjoittaja on halunnut teoksellaan sanoa ja onko kirjaimellisuus oikea tapa lähestyä kirjaa.

Ensimmäisellä keralla oli tullut toive, että käsittelisimme kristillisen uskon peruskäsitteitä Raamatun tekstien valossa. Kevään aikana pohdimmekin, mitä Raamatussa sanotaan uskota, pelastuksesta ja uudestisyntymisestä. Monille oli yllätys, että Raamatussa tekstit määrittelevät kristillisiä käsitteitä hyvin eri lailla kuin kirkossa on perinteisesti opetettu.

Viimeiselle kerralla keskityimme Jeesukseen. Pyrimme selvittämään monien evankeliumien tekstien kautta, millainen kuva evankelistoilla oli Jeesuksesta. Monille oli yllätys, miten radikaalin kuvan evankelistat loppujen lopuksi maalaavat Jeesuksesta. Evankeliumeiden lisäksi esittelimme Jeesuksesta kertovia helppolukuisia tieteelliselle pohjalle perustuvia kirjoja ja Jeesuksesta kertovaa kaunokirjallista kirjallisuutta.

Olimme parini kanssa innostuneita heti ensimmäisestä kerrasta lähtien. Ihmiset kertoivat avoimesti omista ajatuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan. Minulle itselleni keskustelusarja vahvisti ajatustani: ihmiset ovat edelleen kiinnostuneita Raamatusta muutenkin kuin vain perinteisen kristillisen tulkinnan pohjalta.

Raamatusta voi siis tulla ihmisille merkittävä kirja, jos raamattuopetuksessa otetaan vakavasti Raamatun kirjojen ja tekstien syntyhistoria ja avataan ihmisille Raamatun ajan historiallisista ja sosiaalista todellisuutta.

Monien raamattulukupiiriin osallistujat olivat yllättyneitä, miten inhimillisiä ja syvällisiä aiheita eri tekstit pitivät sisällään, kun ne liitetään niiden omaan sosiaaliseen ja historialliseen asiayhteytensä.

 

Ja jatkoa on tulossa. Olemme jatkamassa kokoontumisia pääkirjastolla. Tarkoitus on keskittyä erilaisiin aiheisiin, mitä Raamatun kirjoissa puhutaan esimerkiksi luonnosta, väkivallasta, homoudesta, rauhasta ja erilaisista ihmiselämän kysymyksistä.

Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on sovittu Lahden pääkirjastolle 13.9. klo 18.00. Tervetuloa mukaan.