Raamatun käännökset ovat puhuneet

Olen ottanut Raamatun vakavasti niin kauan kuin olen ollut kirkon kanssa tekemisissä. Jo nuoren seurakunnan toiminnassa meitä kehotettiin olemaan kriittisiä erilaisia ajatuksia kohtaan. Siitä lähtien olen lukenut Raamattuni tarkkaan, niin tarkkaan, että olen halunnut ottaa selvää myös Raamatun tekstien taustoista. Uskon, että sillä tavalla voi päästä lähemmäs kirjoittajien tarkoitusperiä.

En siis usko, että Raamattu on Jumalan kirjaimellista ilmoitusta, vaan se on ihmisten kirjoittama kirja heidän kokemuksistaan Jumalasta tietyssä ajassa ja paikassa. Jos se olisi Jumalan suoraa ilmoitusta, meillä olisi vain yksi Raamatun käsikirjoitus , eivätkä Raamatun käännökset muuttuisi historian aikana.

Mutta näin ei ole. Raamatun kirjat on koottu löydetyistä tuhansista eri käsikirjoitusten palasista. Sen lisäksi, että meillä on lukemattomia erilaisia pienistä tekstin osista koottuja Raamatun käsikirjoituksia, myös Raamatun käännökset ovat muuttuneet ajan myötä.

Lapsien hyväksikäyttäjistä homoseksuaaleiksi

Yksi erikoinen muutos koskee niitä tekstejä, joissa puhutaan miesten välisestä seksistä. Yllättävä tieto monille voi olla se, että ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa kreikankielinen sana ”arsenokoites”, jolla Raamatun teksteissä kuvailtiin miesten keskistä eroottista toiminta, käännettiin sanalla homoseksuaali vuonna 1946.

Luettuani erikielisistä vanhoista raamatun käännöksistä, joissa nuo sanat oli käännetty toisin, aloin tutkia suomenkielisiä Raamatun käännöksiä ja huomasin, että vuoden 1548 Uuden testamentin käännöksessä ja 1642 kirkkoraamatun Vanhan testamentin teksteissä tosiaankin puhutaan lapsiin kohdistuvasta hyväksi käyttämisestä, ei siis homoseksuaalisuudesta.

 

 

 

 

 

 

Tässä kyseiset kohdat:

3. Moos 18:22Ei sinun pidä miehenpuolen cansa macaman/ nijncuin waimon cansa: sillä se on cauhistus.”

3. Moos 20:13Jos jocu miehen puolen cansa maca/ nijncuin jongun waimon cansa/ he owat cauhistuxen tehnet/ heidän pitä molemmat totisest cuoleman/ heidän werens olcon heidän päälläns.”

1. Kor 6:10 ”Elkette andaco teiden wietelle/ Eikä Salawoteiset/ eikä Epeiumalden Palueliat/ eikä Hoorintekiet/ eikä Heikurit/ eikä ne iotca Piltien cansa macauat/ eikä Warcat/ eikä Ahneet/ eikä Joomarit/ eikä pilcaijat/ eikä Röuerit pidhe Jumalan waldakunda perimen.”

1. Tim 1:10 ”Isäns tappaille ja äitins tappaille/ miehentappaille ja salawuoteisille/ poicain macajille/ ihmisten warcaille/ walehteljille/ walapattoisille/ ja mitä muuta sencaltaista sitä terwellistä oppia wastan on.”

Room 1: 27 on ainoa kohta, jossa ei erikseen mainita lapsia hyväksikäytön kohteina: ”Nijn myös miehet owat ylönandanet waimoin luonnollisen pitämisen/ ja owat toinen toisens puoleen himoisans palainnet/ ja miehet owat miesten cansa riettauden tehnet/ ja owat saanet/ nijncuin pitikin/ exymisens palcan idze heisäns.”

Miesten puolien tai pilttien kanssa harrastettu seksi ei viittaa homoseksuaalisuuteen, vaan antiikin ajan pedetrastiseen käytäntöön, jossa aikuiseen ikään kasvanut mies opasti nuorta teini-iässä olevaa poikaa yhteisönsä tavoille. Tähän suhteeseen liittyi monissa kulttuureissa eroottinen ulottuvuus, jossa vanhempi mies käytti teini-ikäistä poikaa hyväkseen seksuaalisesti.

Vasta 1800 -luvun loppupuolelta, jolloin tutkijat kiinnostuivat homoseksuaalisesta käyttäytymisen tutkimisesta, homoseksuaalisuus -käsite otetiin käyttöön kertomaan samaa sukupuolta olevien välisistä eroottisista suhteista. Tämän tutkimuksen pohjalta se on löytänyt tiensä myös Raamatun käännöksiin.

Johtopäätökset

Raamatun käännökset kertovat siitä, miten eri aikoina Raamatun alkuperäiskielen tekstejä on tulkittu. Tosiasia on, että me emme pysty vääntämään 1500-luvun tekstejä puhumaan homoseksuaalisuudesta siinä merkityksessä kuin me sen nyt ymmärrämme. Niinpä olisi ehkä aika tehdä käännösten pohjalta johtopäätöksiä ja lopettaa homoseksuaalien tuomitseminen sellaisten tekstien avulla, jotka eivät kerro mitään homoseksuaalisuudesta.

Jos edelleen jollekin homous on iljettävää, on aika etsiä sille toiset perustelut.